LEESVAARDIGHEID OP HAVO/VWO

Leerlingen ervaren vaak een drempel bij het lezen van boeken en de (in ieder geval in hun ogen) lange teksten. En dat terwijl het maken van ‘leeskilometers’ juist zo belangrijk is voor het ontwikkelen van de leesvaardigheid. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel materialen en werkwijzen ontwikkeld om het leesplezier van leerlingen te vergroten en het (begrijpend) lezen aantoonbaar te verbeteren. Zodra leerlingen leesvaardiger zijn én weten hoe zij een tekst moeten aanpakken, zijn de kansen om goed te scoren op het examen groter.

INDIVIDUELE TRAINING

Aan het eind van deze cursus – die bestaat uit 2 trainingsdagen – weet je hoe je leerlingen met meer plezier kunt laten lezen, hoe je ze activeert bij het lezen van zakelijke teksten en hoe je op een effectieve en motiverende manier invulling kunt geven aan de toetstraining en de examentraining voor het centraal examen.

Op dag 1 richten we ons met name op de motivatie voor het lezen, uitdagende werkvormen voor onder- en bovenbouw en het opzetten van een logische de doorlopende leerlijn.

Op dag 2 gaat het met name om het opzetten en uitvoeren van een motiverende toets- en examentraining. Je krijgt concrete voorbeelden en werkvormen om gedurende het schooljaar te oefenen. En je krijgt handvatten om richting het eindexamen meer gericht en op maat te werken.

SECTIEPAKKETTEN

Onze ervaring leert dat het zeker loont om met je hele sectie aan de slag te gaan met leesvaardigheid. Op je eigen school of ‘op de hei’ zorgen we er met elkaar voor dat er een gedegen plan komt voor leesvaardigheid. Je kunt als sectie kiezen voor het basispakket om voor een vliegende start te zorgen. Daarna ben je in staat om zelf jullie doorlopende leerlijn lezen verder uit te werken. Als jullie meer behoefte hebben aan begeleiding en er ook behoefte is aan het opzetten van een effectieve examentraining, dan is het volledige sectiepakket een optie. 

Misschien ben je daarnaast geïnteresseerd in onze trainingen en pakketten voor schrijfvaardigheid. 

individuele training

345
per dag
 • 1 dag training in Utrecht
 • 26 oktober en 10 december
 • maximaal 10 cursisten
 • breed theoretisch kader
 • praktische werkvormen
 • ideeën voor leerlijn lezen
 • gegarandeerd geïnspireerd!

basis
sectiepakket

975
1 dagdeel
 • 1 dagdeel training
 • met je eigen sectie
 • gezamenlijke visie bepalen
 • basis opzet leerlijn lezen
 • praktische werkvormen
 • voorbeelden uit de praktijk
 • gegarandeerd geïnspireerd!
Budget

volledig sectiepakket

2925
3 dagdelen
 • 3 dagdelen training
 • met je eigen sectie
 • gezamenlijke visie bepalen
 • volledige leerlijn lezen
 • opzet examentraining
 • praktische werkvormen
 • tussentijdse vraagbaak

Uiteraard kan ik het programma van de training leesvaardigheid aanpassen aan jullie sectiewensen, als ik de training bij jullie op school geef. Ook is het mogelijk om lesbezoeken met nabespreking bij te boeken om het geleerde direct goed in de praktijk te leren brengen. 

Neem contact met mij op en ik spreek graag al jullie wensen door. 

Scroll naar top