De Stralende Sectie

voor grenzeloos werkplezier

Doelgroep: docenten Nederlands

Lengte van de training: 2 dagen training (maximaal 8 uur per dag – exacte tijden in overleg) 

Vorm: De training zal als maatwerk op de eigen school worden uitgevoerd. Individuele inschrijving voor deze training is niet mogelijk. 

Voorwaarden: Voor het volgen van deze training is naast een lesbevoegdheid Nederlands geen specifieke vooropleiding vereist. Ook zelfstudie is voor/na de training niet vereist. 

In het kort: in deze training leren we je hoe je met elkaar een visie kunt ontwikkelen en hoe je deze visie kunt vertalen naar logische doorlopende leerlijnen die weerspiegelen wat jullie willen met het vak Nederlands. 

Je hebt met je sectie allerlei mooie voornemens: 

“Dit schooljaar gaan we echt onze visie op papier zetten.”

“De overgang van klas 3 naar klas 4 moet toch beter kunnen.” 

“Die doorlopende leerlijnen spreken en schrijven willen we helder vormgeven.”

Toch komt het er steeds niet van, want in de sectie-vergaderingen slurpen de lopende zaken al jullie aandacht op. En op de ingeroosterde studiedag bedenkt de schoolleiding steeds de invulling. 

Dan wordt het hoog tijd om één of twee dagen vrij te maken en een sectiedag aan te vragen bij jullie schoolleiding. Bij voorkeur op een externe locatie gaan jullie dan met elkaar aan de slag met de wensen van en voor de sectie. 

Ik kan jullie begeleiden in dit proces en waar nodig input leveren. Deze training is altijd maatwerk. Hieronder vind je de uitwerking van een mogelijk programma.

PROGRAMMA
Dagdeel 1
In de ochtend van deze eerste dag zoomen we in op de waarden van de leden van de sectie. Wat is voor hen de kern van het vak Nederlands? Wat maakt het docentschap voor hen aantrekkelijk? We komen tot een gezamenlijke visie waaraan we in de middag – per vaardigheid – verder werken. Ook besteden we aandacht aan de kwaliteiten die in de sectie aanwezig zijn en hoe die elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Dagdeel 2
Tijdens de middag inventariseren we per vaardigheid (lezen, schrijven, spreken, taalverzorging en fictie/literatuur) wat er al gebeurt, waar de sectie ‘minder’ van zou willen en waarvan ‘meer’. Dat doen we eerst gezamenlijk. Daarna werken we in tweetallen (OB/BB) per vaardigheid een aanzet tot een leerlijn uit.

Gedurende de hele dag is er veel ruimte voor het uitwisselen van gedachten en ideeën en voor het groepsproces. De aard van de opdrachten zal hieraan bijdragen.

Dagdeel 3
Tijdens de ochtend blikken we terug op de eerste dag. Daarna is er aandacht voor hoe een goede leerlijn eruit ziet. Met deze input werken de deelnemers vervolgens – onder begeleiding – aan de leerlijnen van twee of meerdere door de sectie gekozen vaardigheden. Deze vaardigheid/vaardigheden worden uitgewerkt tot een volledige leerlijn op alle lesniveaus.

Dagdeel 4
Tijdens de middag is er aandacht voor het consolideren van de opgedane kennis. Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat we de visie en werkwijze die we hebben ontwikkeld ook zelfstandig blijven uitvoeren en bewaken. Welke afspraken maken we daarover?

OPTIE
Mocht tijdens dag 1 blijken dat er voor dag 2 extra input nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van lees- of schrijfvaardigheid, dan is het mogelijk om het programma van dag 2 daarop aan te passen.

Klinkt dit jullie als muziek in de oren en wil je ook graag een stralende sectie? Neem dan contact met mij op voor meer informatie of een passende offerte.

Alle trainingen krijgen vorm in samenwerking met de leden van De Talengroep.